Carian ID YES

Profil Sekolah

SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH
Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 2000. Bangunan sekolah ini dibina dikawasan bekas Iadang tapak kelapa sawit dengan peruntukan dari Kementerian Kerja Raya Malaysia. Luas kawasan sekolah ini adalah 12 ekar dan sekolah ini mempunyai 2 ­blok bangunan 3 tingkat, 2 blok bangunan 2 tingkat dan sebuah kantin. Sekolah ini juga dilengkapi dengan bilik-bilik khas yang mencukupì. Padang besar sekolah ini berkongsi dengan padang SMK Muhìbbah. Manakala terdapat padang kecil untuk latihan permainan.

Guru Besar pertama Sekolah ini ìalah Tuan Haj'i Mohd Nadzri Bin Haji Jaafar. Beliau berkhidmat di sekolah ini pada bulan Disember 2000. Pada masa itu 10 kelas telah dibuka ìaitu dari Tahun 1hingga Tahun 5 dengan bilangan murid sebanyak 246 orang dan tenaga pengajar seramai 16 orang. Pada tahun 2002 sekolah ini telah menempatkan murid-murid pèndidikan khas seramai 7 orang. Seterusnya pada tahun 2006 sebuah kelas pra sekolah tambahan dan kelas pra sekoiah pendidîkan khas teiah dibina. Pada awal tahun 2004, Puan Paízah Bt Alias telah menggantikan Tuan Hajì Mohd Nadzri Bin Haji Jaafar yang telah berpencen sebagai Guru Besar yang baru dan berkhidmat sehingga tahun 2004. Tempat beliau telah diisi oleh En Anuar B. Saad bermula tahun 2005 sehingga pertengahan tahun 2009. Puan Mariam Bt Saidi telah  menggantikan tempat beliau. Namun pada akhir 2009 Puan Mariam Bt Saidi telah pulang ke ràhmatullah. Pada 17 Mac 2010, Puan Rodzíah Bt Khalid telah ditempatkan di sekolah ini. 
Pada masa sekarang terdapat empat aliran pendidikan di sekolah ini iaitu aliran perdana, aliran pendidikan khas integrasì, pra sekolah dan pra sekolah pendidikan khas yang menempatkan seramai 453 orang murìd dan 49 orang tenaga pengajar.
Post a Comment

PAUTAN APLIKASI

vle frog HRMIS KPM BPK BPG eGaji ePangkat e-GTukar eTukar EMIS ONLINE HRMIS